EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Beauty Without Cruelty
Praktijk Chadesal

Klassieke Homeopathie

 

Wat is Klassieke Homeopathie?

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Dat wil zeggen dat het zelfgenezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt gestimuleerd en versterkt. Het homeopathisch middel geeft het zelfgenezend vermogen een prikkel waardoor deze wordt aangezet de natuurlijke balans te herstellen. Met Klassieke Homeopathie wordt bedoeld de methode zoals deze oorspronkelijk door Samuel Hahnemann ontwikkeld is en berust op onveranderlijke natuurwetten, vaste principes en streeft naar blijvende genezing op alle gebieden van leven en niet naar incidentele succesjes.
Genezing is  geen toevalstreffer, maar steunt op natuurwetten en kennis van het menselijke wezen.

Dokter Samuel Hahnemann

Klassieke HomeopathieDe grondlegger van de Klassieke Homeopathie is Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij was zelf arts en nam een vooraanstaande plaats in de Duitse medische wereld in. Niet tevreden over de reguliere geneeskunde ontwikkelde hij een behandelsysteem dat een ommekeer teweegbracht in de geneeskunde waarbij hij de stelling had: “Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid op de meest betrouwbare en meest onschadelijke wijze”. Deze geneeswijze met deze stelling is waar de klassiek homeopaten van tegenwoordig, nu ruim 250 jaar later, nog mee werken.

In 1790 ontdekte hij het gelijksoortigheidsprincipe toen hij een beetje kinabast innam. Hij kreeg alle verschijnselen van malaria, terwijl kinine juist bekend stond als een goed geneesmiddel tégen malaria. In zijn verdere leven heeft hij zo’n tachtig geneesmiddelen onderzocht door ze zelf in te nemen en nauwkeurig te registeren welke verschijnselen er optraden. Sindsdien zijn de proefnemingen doorgegaan. We kennen inmiddels zo’n paar duizend geneesmiddelen en het onderzoek gaat vandaag nog steeds door.

Gelijksoortigheidwet in de Klassieke Homeopathie.

Klassieke Homeopathie, Homeopathie

Homeopathie past de wet van de gelijksoortigheid toe; het principe dat wat ziek maakt ook kan genezen. Deze wet werd al door de vader van de geneeskunde, de Griekse arts Hippocrates beschreven. Het principe is eenvoudig: een stof (vaak een mineraal, plant of dierlijk product) die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Het gelijkende wordt genezen door het gelijkende: similia similibus curentur. Koffie bijvoorbeeld kan slapeloosheid veroorzaken bij overmatig gebruik of bij gevoelige mensen. Als homeopathisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.
Wij worden als mensen voortdurend geconfronteerd met het verschijnsel ziekte: acute, snel opkomende ziekten en chronisch zich voortslepende ziekten. Ons immuunsysteem is er elk moment van de dag druk mee.
Als we ons b.v. in de vinger snijden zien we over het algemeen dat de wond na enkele dagen dichttrekt, zonder dat we daar uitwendig iets aan doen. Als de mens gezond is heerst er evenwicht in hem, hij is in balans, hij bruist van energie, hij is vitaal. Ieder mens heeft zijn eigen unieke manier van gezond zijn, zijn eigen manier om in balans te zijn, zijn eigen harmonie. Het is dan ook de kunst van een klassieke homeopaat die specifieke manier van vitaal zijn helder te krijgen en daar zijn homeopathische middel op af te stemmen.

 

Symptomen.

Ziektesymptomen zijn een uiting van een verstoorde balans. Als je aan de oorzaak van deze verstoring voorbij gaat en klachten probeert te onderdrukken, wordt de oorzaak van het probleem niet opgelost. De gevolgen van de verstoring van de balans uiten zich in symptomen. Daarom probeert de Klassiek Homeopaat zoveel mogelijk symptomen van een patiënt te weten te komen om zo een totaalbeeld van de persoon te verkrijgen. Dit totaalbeeld van de patiënt moet uiteindelijk overeenkomen met een medicijnbeeld. Het homeopathische medicijn geeft het lichaam een impuls die de levensenergie aanzet tot genezing. Hij/zij beperkt zich dus niet tot de behandeling van de klacht zelf maar tot het totale plaatje.

Conclusie betreffende Klassieke Homeopathie;

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, al beschreven door Hippocrates en verder ontwikkeld door Dr. S. Hahnemann waarbij het niet gaat om het plaatselijk en tijdelijk oplossen van een symptoom maar door het zoeken naar de oorzaak van de klacht het systeem, middels Klassieke  Homeopathie, weer in balans te brengen.

 


SEO Powered By SEOPressor